Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

PFRON: II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” [01. 04. 2021]

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku. Drugi etap realizacji projektu będzie trwał do 31.03.2022 roku.  

PFRON: PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU PFRON [31. 03. 2021]

Informujemy, że zakończyliśmy I etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku.

SPWR: SPWR OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA [29. 03. 2021]

Za zgodą Organu Prowadzącego, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

SPWR: PROJEKT "WSZYSTKO DLA RATOWANIA WZROKU" [18. 03. 2021]

 

Projekt „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG wspierają:


  • Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji Chorzów
  • Centralna Przychodnia Polskiego Związku Niewidomych
  • Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 2/10/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [03. 03. 2021]


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 5 ofert tj.:

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [18. 02. 2021]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I. Zamawiający:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

SPWR: PROJEKT "Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 02. 2021]

SPWR: Oferta pracy - PSYCHOLOG [16. 02. 2021]

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 1/9/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 02. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

Fundacja: SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY INFORMACJA [02. 02. 2021]

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach funkcjonuje od września 2019r. Jest szkołą ponadpodstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu trzyletnim.

<< < Strona 2 z 23 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu