Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 07/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zakupu i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

Wsparcie WTZ 2020: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [28. 10. 2020]

Poniżej udzilamy odpowiedzi na kolejne zadane pytania:

Wsparcie WTZ 2020: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [26. 10. 2020]

Poniżej udzilamy odpowiedzi na zadane pytania:

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [22. 10. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

 

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 01.09. 2020 [21. 10. 2020]

Od 1.09.2020 kontynuujemy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trybie stacjonarnym oraz dojazdowym , których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniem Covid 19

Zajęcia te zostaja uruchomione w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówke RFPN a jej dyrektorem. Zajecia organizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i Ministerstwo zdrowia.

Inna organizacja pracy placowki w trybie mieszanym oraz zdalnym będzie organziowana po kosultacji i opinii sanepidu na podstawie decyzji dyrektora szkoły w ustaleniu z organem prowadzącym. . Przy organizacji zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Fundacja: ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [21. 10. 2020]

Zapytanie ofertowe dotyczące zagospodarowania placu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, zakup i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 06/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [16. 10. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 06/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia „Treningu Alternatywnej Komunikacji – zajęcia indywidualne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

Fundacja: ŚLĄSKA TERAPIA WIDZENIA - ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI [06. 10. 2020]

Śląska Terapia Widzenia to projekt podjęty przy współpracy dwóch ośrodków: Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie i Salonu Optycznego PRYZMAT w Gliwicach

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 06/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [02. 10. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 06/2020/RFPN/WTZ Z- cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia „Treningu Alternatywnej Komunikacji – zajęcia indywidualne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 05/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [22. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 05/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

<< < Strona 2 z 22 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu