Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: Konferencja dopełniła jubileusz [20. 11. 2011]

17 listopada 2011 roku w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Interdyscyplinarność we wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością”. Konferencja zakończyła trwające cały rok obchody XX-lecia istnienia Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. med. Stefan M. Pojda. Patronat honorowy sprawowali: Arcybiskup Metropolita Katowicki - Damian Zimoń, Minister Edukacji Narodowej - Katarzyna Hall, Marszałek Województwa Śląskiego - Adam Matusiewicz, Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Miasta Chorzowa - Andrzej Kotala; a patronat medialny: TVP Katowice i Polskie Radio Katowice


Konferencję rozpoczął występ artystyczny absolwenta Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji prowadzonego przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym. Tomasz Kowalik zagrał na fortepianie i zaśpiewał, udowadniając wszystkim jakie efekty może przynieść właściwy proces rewalidacyjny prowadzony z dzieckiem i jego rodzicami od najmłodszych lat. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: Tadeusz Wnuk – Przewodniczący Rady Fundatorów oraz Norbert Galla – Prezes Zarządu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji zasłużonym pracownikom Fundacji wręczono Odznaczenia Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz listy gratulacyjne.

W części naukowej zaprezentowane zostały następujące wykłady:

- „Interdyscyplinarna, wczesna interwencja dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością w oparciu o doświadczenie Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji”mgr Krystyna Gwizdoń (psycholog, kierownik Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji).

- „Konieczność zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia zaburzeń w rozwoju narządu wzroku, szczególnie u niemowląt z uszkodzeniem mózgu”prof. dr hab. med. Stefan M. Pojda (specjalista chorób oczu, Śląski Uniwersytet Medyczny).

- „Ocena możliwości wzrokowych w wybranych jednostkach chorobowych u dzieci” – dr n. med. Grzegorz Pojda (specjalista chorób oczu, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach).

- „Formy rehabilitacji wzroku”mgr Agata Grzegorzewska (tyflopedagog, Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji).

- „Rozwój neonatologii w Zabrzu, w tym leczenia wcześniaków”prof. zw. dr hab. med. Irena Norska-Borówka (specjalista chorób dzieci i neonatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny).

- „Rola neurologa dziecięcego w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną”lek. med. Teresa Kleist (specjalista neurologii dziecięcej, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii).

- „Związek ślepoty z autyzmem”prof. dr Michael Brambring (psycholog, Katedra Psychologii Uniwersytetu w Bielefeld).

- „Alternatywne sposoby komunikacji u dzieci słabo widzących”mgr Magdalena Sylwestrzak (neurologopeda, Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji).

- „Wybrane atrybuty człowieka”prof. dr hab. Adolf Szołtysek (filozof, Górnośląska Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach.

Konferencja spotkała się w bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyli na nią przedstawiciele organizacji zajmujących się rewalidacją osób niewidomych i niedowidzących z całej Polski. Byli pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego wykładów i profesjonalnej organizacji.

 

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu