Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: ROZPOCZĘCIE REALIZACJI II ETAPU REALIZACJI PROJEKTU " Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” [04. 09. 2019]

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2019 roku,  rozpoczęliśmy II okres realizacji  projektu: „  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku

 

 

Wsparciem objętych zostało 35 beneficjentów. Realizujemy wsparcie w następującym zakresie:  terapia widzenia z elementami terapii ręki , rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacja przestrzenna, rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej, kierowana aktywność rozwoju społecznego i emocjonalnego, kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii, kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii,  hipoterapia, kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback i terapia biofeedback. Niektóre formy wsparcie realizowane są przy udziale wolontariuszy. W 2019 roku udało nam się zakupić ze środków PFRON  sprzęt do rehabilitacji widzenia: zestaw składający się z  koordynatora narządu wzroku, aparatu do ćwiczeń konwergencji, cheiroskopu, stymulatora

widzenia Campbella oraz lokalizatora akustycznego.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu