Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Fundacja: PROJEKT PFRON INFORMACJA O PROJEKCIE / NABORZE [30. 01. 2020]

 

 

„Jeden mały krok – wiele małych kroków…” – kompleksowa rehabilitacja dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 24 z terenu województwa śląskiego.

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Rozpoczęcie projektu: 01.01.2020

Zakończenie projektu: 31.03.2023

 

Opis projektu:

Projekt kierowany jest do dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 24 lat z terenu województwa śląskiego. Działania zaplanowane  w projekcie skoncentrowane są na zwiększeniu możliwości rozwojowych dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, mowy, z autyzmem oraz występującymi sprzężeniami), m.in. poprzez zwiększenie dostępu do  różnych form rehabilitacji. 

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku 0-24 lat z terenu województwa śląskiego poprzez rozwój umiejętności poznawczych, motorycznych, komunikacyjnych i kompetencji społecznych, aby przygotować je do samodzielnego i aktywnego udziału w życiu społecznym  oraz uniknięcia wykluczenia społecznego.

 

Formy wsparcia przewidziane  w projekcie:

·       Terapia widzenia z elementami terapii ręki

·       Rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki, orientacji przestrzennej

·       Integracja sensoryczna

·       Rehabilitacja mowy i komunikacja alternatywna

·       Trening umiejętności społeczno - emocjonalnych

·       Trening czynności dnia codziennego

·       Terapia dźwiękiem

·       Hortiterapia

·       Hipoterapia

·       Choreoterapia

·       Dogoterapia

·       Alpakoterapia

·       Konsultacje dla rodziców

 

Rekrutacja:

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu rekrutacji:

 

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA DO PROJEKTU

ZGODA NA FOTOGRAFOWANIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA RODO


 

Zgłoszenia do projektu można składać w sekretariacie Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ziemięcicach w dni robocze od godziny 7:30 do godziny 15:30 - do wyczerpania miejsc.

 

 

Wnioskodawca: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Miejsce realizacji projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemięcicach 

Adres: 42-675 Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120

Kontakt: 661 077 779, (32) 666 44 71

E-mail: sosw@rfpn.org

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu