Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: REKRUTACJA DO PROJEKTU PFRON "SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ" [23. 06. 2020]

Informujemy, że realizujemy projekt: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0-16 lat z terenu województwa śląskiego

 

Uczestnik w ramach projektu  może uzyskać wsparcie specjalistów w następujących zakresach:

 

 • rehabilitacja widzenia

 • rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacji przestrzennej

 • rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej

 • nauka czynności codziennych

 • trening umiejętności społecznych

 • kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii

 • kwalifikacja okulistyczna do zajęć z hipoterapii

 • kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii

 • hipoterapia

 • kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback

 • terapia biofeedback

 • dogoterapia

 

Natomiast opiekunowie uczestników projektu otrzymają wsparcie w formie specjalistycznych konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie

 

Specjaliści prowadzący w/w wsparcie to: psycholodzy, logopedzi, tyflopedagogodzy, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI,  hipoterapeuci,  okuliści i neurolodzy

 

LICZBA MIEJSC – 65 w całym okresie finansowania tj. do 31.03.2023 roku, w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2021 – 50 miejsc

 

Uczestnikami projektu mogą być tylko  osoby  w wieku 0-16 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Projekt kierowany jest do osób z następującymi niepełnosprawnościami: 

- deficytami wzroku

- deficytami ruchu,

- zaburzeniami komunikacji i mowy,

- opóźnieniem psycho-ruchowym,

- upośledzeniem umysłowym,

- zaburzeniami zachowania,

- zespołami neurologicznymi,

- zaburzeniami słuchu,

- autyzmem

- z niepełnosprawnością sprzężoną

 

Miejsca realizacji projektu:  Chorzów, ul. Świętego Piotra 9, Zawiercie, ul. Sienkiewicza 66

Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.03.2023

Harmonogram realizacji wsparcia: wsparcie realizowane jest od poniedziałku do soboty, termin i godziny realizacji wsparcia ustalone są indywidualnie ze specjalistą prowadzącym wsparcie.

 

 

Zasady rekrutacji do projektu:

 

Należy złożyć następujące dokumenty do biura Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów. 

 

 1. Formularz zgłoszeniowy beneficjenta do projektu.

 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 3. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON.

 4. Oświadczenie opiekuna  beneficjenta projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku beneficjenta projektu  przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym oraz PFRON w zakresie realizowanego projektu

 5. Podpisany Regulamin projektu.

 6. Podpisana klauzula informacyjna RODO.

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu