Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym rozpoczyna 1 marca 2020 r. Zgodnie z umową nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0550/18-00 realizacje projektu pn. Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.”

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie umiejętności społecznych 35 osób z niepełnosprawnościami – uczestników Warsztatu terapii Zajęciowej w Zawierciu.

 

W projekcie uczestniczyć będzie 14 kobiet i 21 mężczyzn dla których przewidziano działania podnoszące umiejętności i kompetencje społeczno - zawodowe m.in. dotyczące orientacji przestrzennej, doskonalące bezpieczeństwo poruszania się samodzielnego, czerpania przyjemności z kontaktu z naturą, treningi komunikacje alternatywnej oraz doradztwo zawodowe.

 

W wyniku realizacji projektu 13 osób (5K i 8M) uzyska kwalifikacje; 9 uczestników (3K, 6M) poszukujących pracy; min. 3 osoby zatrudnione. Ponadto wszyscy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej – uczestnicząc w projekcie zdobędą nowe dodatkowe umiejętności korzystając z rozszerzonej bazy rehabilitacyjnej m.in. korzystając ze sprzętu rehabilitacyjnego, zestawów Mówik Pro Plus czy obsługi maszyny „Hafciarki”.

 

Wartość projektu wynosi: 502 800,00 zł.,

w tym: dofinansowania środkami UE: 427 380,00 zł.

 

Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r.

 

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o projekcie.

 

 


 

 

 1. Regulamin

 

 2. Karta zgłoszenia do projektu

 

 

 


 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu