Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności SPWR

SPWR: REKRUTACJA SPECJALISTYCZNY PUNKT WCZESNEJ REWALIDACJI [20. 07. 2021]

REKRUTACJA 2021/2022


Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji


Prowadzona jest rekrutacja. Dysponujemy miejscami.

 

W Grupie realizujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną w stopniu znacznym, oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na poziomie wychowania przedszkolnego.


SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG BIELSKO [29. 06. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w BIELSKU - BIAŁEJ

SPWR: OFERTA PRACY FIZJOTERAPEUTA RYBNIK [29. 06. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma umowy: do uzgodnienia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

 

FIZJOTERAPEUTĘ, TERAPEUTA SI  do filii SPWR w RYBNIKU

SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG CHORZÓW [29. 06. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w CHORZOWIE

SPWR: OFERTA PRACY FIZJOTERAPEUTA CHORZÓW [29. 06. 2021]

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma umowy: do uzgodnienia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

 

FIZJOTERAPEUTĘ, TERAPEUTA SI do filii SPWR w CHORZOWIE

SPWR: OGŁOSZENIE O PRACĘ NEUROLOGOPEDA [29. 06. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni  (forma umowy do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

  

NEUROLOGOPEDĘ do filii w Chorzowie

SPWR: SPWR RYBNIK PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM RYBNIK [18. 06. 2021]

 

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Rybnik zadanie publiczne pod tytułem:

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika- szansą na integrację społeczną”

na podstawie Umowy nr PS-.526.29.2021, z dnia 15 czerwca 2021 roku

 

SPWR: PRZEDŁUŻENIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI [12. 04. 2021]

Za zgoda organu prowadzącego i zgodnie z Rozp.MEN z dnia 8.04.2021 / dz. u. poz.651/ przedłużam ograniczenie funkcjonowania SPWR  w zakresie z dnia 29.03.2021 w terminie od 12.04.2021 do 18.04.2021

SPWR: SPWR OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA [29. 03. 2021]

Za zgodą Organu Prowadzącego, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

SPWR: PROJEKT "WSZYSTKO DLA RATOWANIA WZROKU" [18. 03. 2021]

 

Projekt „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG wspierają:


  • Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji Chorzów
  • Centralna Przychodnia Polskiego Związku Niewidomych
  • Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Strona 1 z 5 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu