Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności SPWR

SPWR: PROJEKT "Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 02. 2021]

SPWR: Oferta pracy - PSYCHOLOG [16. 02. 2021]

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 01.09. 2020 [21. 10. 2020]

Od 1.09.2020 kontynuujemy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trybie stacjonarnym oraz dojazdowym , których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniem Covid 19

Zajęcia te zostaja uruchomione w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówke RFPN a jej dyrektorem. Zajecia organizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i Ministerstwo zdrowia.

Inna organizacja pracy placowki w trybie mieszanym oraz zdalnym będzie organziowana po kosultacji i opinii sanepidu na podstawie decyzji dyrektora szkoły w ustaleniu z organem prowadzącym. . Przy organizacji zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

SPWR: Bezpieczny powrót do szkoły [26. 08. 2020]

Telewizja Polska S.A. przygotowała specjalny spot informacyjny „#BezpiecznyPowrótDoSzkoły”. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września. Spot to efekt współpracy Telewizji Polskiej z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania materiału.

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA RYBNIKA [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Rybnik zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężonąniepełnosprawnością z terenu Rybnika” na podstawie Umowy nr PS.526.45.2020, z dnia z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Katowice zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” na podstawie Umowy nr PS-III.526.36.2020.MB, z dnia 14 lutego 2020 roku.

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 25 maja 2020 [26. 05. 2020]


Od 25 maja br. rozpoczynamy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniu Covid 19


SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 15.05.2020 [18. 05. 2020]

Zgodnie z rozporządzeniem MEN n z dnia 13 maja 2020

zmieniającym Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ .

SPWR: INFORMACJA DLA RODZICÓW [07. 05. 2020]

Drodzy Rodzicie,

 

przypominamy, zaglądajcie na FB Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji 

SPWR: ZAWIESZENIE ZAJĘĆ [27. 04. 2020]

Chorzów, 25.04.2020

 

Uwaga !!!

 

 

W związku ze stanem epidemii w kraju, za zgodą organu prowadzącego RFPN

zawieszenie zajeć prowadzonych bezpośrednio w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji zostaje przedłużone od 27.04.2020 do dnia 24.05.2020.

Placówki oświatowe zgodnie z Rozp.Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 przechodzą w dalszym ciągu w tryb kształcenia na odległość .

<< < Strona 2 z 5 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu