Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

PFRON: PFRON TERAPIA BIOFEEDBACK [27. 05. 2021]

 

Drodzy  rodzice dzieci  uczestniczących  w projekcie PFRON !!!

  

Zapraszamy do udziału we wsparciu –terapia biofeedback  w Chorzowie

SPWR: PRZEDŁUŻENIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI [12. 04. 2021]

Za zgoda organu prowadzącego i zgodnie z Rozp.MEN z dnia 8.04.2021 / dz. u. poz.651/ przedłużam ograniczenie funkcjonowania SPWR  w zakresie z dnia 29.03.2021 w terminie od 12.04.2021 do 18.04.2021

Fundacja: Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym [06. 04. 2021]

 

Do 30 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

 

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych.

Fundacja: Aktywni niepełnosprawni – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami [06. 04. 2021]

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób
z niepełnosprawnościami


Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

PFRON: II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.” [01. 04. 2021]

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęliśmy II etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku. Drugi etap realizacji projektu będzie trwał do 31.03.2022 roku.  

PFRON: PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU PFRON [31. 03. 2021]

Informujemy, że zakończyliśmy I etap realizacji projektu: "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000195/D/12 zawartej w 2020 roku.

SPWR: SPWR OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA [29. 03. 2021]

Za zgodą Organu Prowadzącego, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26.03.2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

SPWR: PROJEKT "WSZYSTKO DLA RATOWANIA WZROKU" [18. 03. 2021]

 

Projekt „Wszystko dla ratowania wzroku” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG wspierają:


  • Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji Chorzów
  • Centralna Przychodnia Polskiego Związku Niewidomych
  • Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 2/10/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [03. 03. 2021]


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 5 ofert tj.:

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [18. 02. 2021]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I. Zamawiający:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

<< < Strona 2 z 23 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu