Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

SPWR: PROJEKT "Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 02. 2021]

SPWR: Oferta pracy - PSYCHOLOG [16. 02. 2021]

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 1/9/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 02. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

Fundacja: SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY INFORMACJA [02. 02. 2021]

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach funkcjonuje od września 2019r. Jest szkołą ponadpodstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej kształcącą w cyklu trzyletnim.

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [21. 01. 2021]

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób
z niepełnosprawnościami.”
Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I.Zamawiający:

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

Fundacja: KONDOLENCJE [28. 12. 2020]

Z głębokim żalem przyjęliśmy

 

wiadomość o śmierci

 

ŚP


prof. Ariadny Gierek-Łapińskiej

Fundacja: INFORMACJA ZAMKNIĘCIE FUNDACJI [28. 12. 2020]

Informujemy, że w dniach 28.12.2020 r.  do 31.12.2020 Biuro Fundacji będzie nieczynne.

 

 

PFRON: PFRON ZREALIZOWANE PROJEKTY [08. 12. 2020]

Informujemy, że w okresie 01.09.2020-30.11.2020 realizowaliśmy dwa projekty grantowe „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr UEB/000038/12/D z dnia 17 listopada 2020 roku oraz umowy o powierzenie grantu nr UEB/000029/12/D z dnia 24 listopada 2020 roku. Projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [17. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 08/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zagospodarowania placu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, zakup i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

NSPPP: DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA NSPPP [12. 11. 2020]

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym poszerza swoją działalność o diagnostykę i zajęcia odpłatne.

 

Potrzebujesz konsultacji, sprawdzenia poziomu funkcjonowania dziecka, niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

 

Proponujemy diagnozę i konsultacje z naszymi terapeutami. Co ważne, nie musisz mieć skierowania od lekarza specjalisty.

<< < Strona 3 z 23 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu