Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

OWES: Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia dot. zapytania ofertowego nr 01/05/2019/RFPN/OWESSWR z dnia 29 maja 2019r. [12. 06. 2019]

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/05/2019/RFPN/OWESSWR z dnia 29 maja 2019 r. wpłynęło 7 ofert:

 

P.P.H.U „LIR” Elżbieta Zajet ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

P.P.H „Kemer” Lech Modrzyński, ul. Plażowa 15, 83-010 Straszyn

Db Unlimited Ludmiła Śnieżko, ul. M. Langiewicza 17/1 , 02-071 Warszawa

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej , ul. Królowej Bony 2/20, 11-400 Kętrzyn

FPHU CONSNET Jan Glina, ul. Golikówka 20, 30-723 Kraków

Karolina Przybył AB Vision Sp z o.o., ul. Komunalna 4, 62-700 Turek

NADRUK NA TKANINACH Ryszard Lampa, ul. Św. Józefa 22, 42-253 Janów

OWES: Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019/RFPN/OWES SWR [05. 06. 2019]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania produktów marketingowych – koszulek polo z haftem logotypu, bluz polarowych z haftem logotypu, czapeczek z haftem logotypu, ścianki reklamowej dwustronnej z nadrukiem graficznym i lady reklamowej owalnej na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). 


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2- "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

 

KOD CPV- 22462000-6 materiały reklamowe
18331000-8 koszulki

79 81 00 00 – 5 usługi drukowania

OWES: Modyfikacja w Zapytaniu ofertowym nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR [05. 06. 2019]

Modyfikacja w Zapytaniu ofertowym nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR


- zmieniono Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2
- zmieniono formularz oferty- Załącznik nr 3
- zmieniono termin składania ofert – do 10.06.2019


OWES: Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019/RFPN/OWES SWR [29. 05. 2019]

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania materiałów promocyjnych (leżaków z nadrukiem graficznym logotypu) na potrzeby rozwojowe podmiotu ekonomii społecznej w ramach projektu OWES SWR (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej RPO WSL na lata 2014-2020). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 2- "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

 

KOD CPV- 79341000-6 Usługi reklamowe

OWES: Warsztaty „Model biznesowy dla NGO i przedsiębiorstwa społecznego”. [11. 04. 2019]

 

Zapraszamy na warsztaty „Model biznesowy dla NGO i przedsiębiorstwa społecznego”. Szkolenie skierowane jest do osób planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z obszaru subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego (tj. z miast: Katowice, Bytom, Ruda Śląska, Piekary Śląskie lub powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

OWES: Wyniki I edycji konkursu na pakiety marketingowe [07. 03. 2019]

Komisja Konkursowa wyłoniła w konkursie 7 organizacji, które zostaną objęte wsparciem w postaci pakietu usług marketingowych w I edycji konkursu w projekcie OWES SWR.

OWES: OWES KONKURS PAKIETY MARKETINGOWE [28. 01. 2019]OWES SWR OGŁASZA KONKURS NA PAKIETY MARKETINGOWE
DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
edycja 1/2019


 
Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej posiadające siedzibę na obszarze Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej,
Piekar Śląskich, powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego do skorzystania z pakietu usług marketingowych.

 
 

OWES: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES [15. 01. 2019]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje projekt „OWES SWR” jako partner Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach- lidera projektu.


Celem głównym projektu jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, czyli obejmuje takie podmioty jak: fundacje, stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne, warsztaty terapii zajęciowej. Nasz projekt „OWES SWR” obejmuje obszar subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego (Bytom, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, powiat lubliniecki, powiat tarnogórski) w okresie 01.08.2018 - 31.12.2023. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

OWES: OGŁOSZENIA O PRACĘ OWES [14. 09. 2018]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni w ramach Projektu „OWES SWR”

OWES: Szkolenie "Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej " [09. 04. 2018]

Szkolenie:

 

„Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej ”.

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu: „Poznanie podstawowych zasad ekonomii społecznej i działań publicznych drogą do reintegracji społecznej i zawodowej”, które odbędzie się w dniu 16-04-2018r. w godzinach 8:30-15:30 w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9. 


 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, fundacji, stowarzyszeń, wolontariuszy z terenu subregionu centralno-zachodniego województwa śląskiego, tj. Miast: Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Piekary Śląskie oraz Powiatów: Tarnogórskiego i Lublinieckiego.

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu