Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PROJEKTY UNIJNE 

 

Adaptacja budynku przy ul. Piotra 9 

 

Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach

 

Projekt "OWES SWR"


Projekt "Samodzielność to nie Samotność"

 

Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami. 

 

Wsparcie WTZ 2020: Asystent Osoby z Niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Wsparcie działań WTZ w Zawiercie w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami”. [22. 11. 2021]

Regulamin świadczenia i korzystania z usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością
w ramach projektu pn
. „Wsparcie działań WTZ w Zawiercie w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami”.

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [26. 08. 2021]

W załączeniu udostępniamy informację o wyborze oferty ZAPYTANIA 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie.

Wsparcie WTZ 2020: ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU nr 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [12. 08. 2021]

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku – nr 6/14/2021/RFPN/WTZ Z-cie.

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia szkolenia/kursu – „Pracownik utrzymania terenów zieleni zakończone egzaminem” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

 

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 2/10/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [03. 03. 2021]


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 5 ofert tj.:

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [18. 02. 2021]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 2/10/2021/RFPN/WTZ Z- cie.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Bloku Warsztatowego – autoprezentacja, savoire vivre, wizerunek osobisty, logopedia dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I. Zamawiający:

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 1/9/2021/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 02. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożone zostały 2 oferty tj.:

Wsparcie WTZ 2020: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 1/9/2021/RFPN/WTZ Z- cie. [21. 01. 2021]

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu „Komunikacji Interpersonalnej – wsparcie psychologiczne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób
z niepełnosprawnościami.”
Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.


I.Zamawiający:

 

Regionalna Fundacja

Pomocy Niewidomym

ul. Św. Piotra 9,

41 - 500 Chorzów.

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [17. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 08/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zagospodarowania placu przy WTZ Z-cie, wykonanie ogrodu polisensorycznego, zakup i montaż szklarni ogrodowej, ławki ogrodowe w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

Wsparcie WTZ 2020: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 07/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [10. 11. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 07/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące zakupu i montażu ogrodzenia w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

Wsparcie WTZ 2020: PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [28. 10. 2020]

Poniżej udzilamy odpowiedzi na kolejne zadane pytania:

Strona 1 z 2 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu