Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ziemięcice (SOSW)


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY (SOSW) jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej, w tym z dodatkowymi niepełnosprawnościami: ruchową i intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest ważnym centrum edukacji   i   rewalidacji   dzieci   i młodzieży z niepełnosprawnościami w szerokim przedziale wiekowym, na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na uczniach szkół gimnazjalnych. Naszym nadrzędnym celem jest szkoła bez barier: placówka nowoczesna, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Priorytetem   jest   łączenie   nauczania   z   rewalidacją,  podmiotowe i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wszechstronne przygotowanie do życia w społeczeństwie. Zapewniamy specjalistyczną pomoc wychowankom poprzez przygotowanie ich do samodzielnego i efektywnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw prospołecznych.

 

Strona ośrodka

 

Pobierz ulotkę informacyjną Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji - określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.

 

 

W SOSW Ziemięcice pomoc udzielana jest kompleksowo, stąd też dla wszystkich podopiecznych dostępne są :

 • pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku)

 • pomieszczenia do terapii indywidualnej

 • pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć)

 • świetlica

 • gabinet psychologa, logopedy

 • gabinet lekarski - pierwszej pomocy

 • sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)

 

Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.

 • Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.

 • Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:

  • niepełnosprawność ruchowa,

  • upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,

  • wady słuchu,

  • przewlekłe choroby,

  • zespoły neurologiczne,

  • zaburzenia zachowania.

Ośrodek oferuje również udział w grupie przedszkolnej.

 

Jeżeli zechcą wysłać Państwo dziecko do naszego Ośrodka, prosimy o wypełnienie załączonych wniosków.

wniosek o przyjęcie  do programu wczesnego wspomagania WWR

wniosek o przyjęcie  do przedszkola 

wniosek o przyjęcie  do szkoły podstawowej

wniosek o przyjęcie  do gimnazjum 

 

 

 

Zapisy będą przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego osobiście w sekretariacie SOSW Ziemięcice, przesłanego pocztą lub mailem na adres

 

 SOSW Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice

tel. 661 077 779  email: sosw@rfpn.orgwww:  sosw.rfpn.org

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-EDUKACYJNY rozpoczął swą działalność

1 września 2016 roku. Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniach niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji - określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.

 

Ośrodek składa się z dwóch części: tzw. segment główny, który obejmuje pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą oraz internat. Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakter i zasady działania Ośrodka opierają się na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka wybudowano park, oraz tereny rekreacyjne.

 

 SOSW Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice

tel. 661 077 779  email: sosw@rfpn.org  www:  sosw.rfpn.org

 

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu