Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

O przedszkolu SPWR

Niepubliczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi zostało założone przez Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym we wrześniu 2016 roku. Nasza placówka mieści się w Chorzowie przy ul. Św. Piotra 9. Obecnie na wyposażeniu przedszkola jest kilka sal do zajęć dydaktycznych, sale przeznaczone do terapii indywidualnych, rehabilitacyjna, logopedyczna, psychologiczna, muzykoterapeutyczna oraz sala doświadczania świata.

 

  • Godziny pracy przedszkola: 7.30 -15.30 od poniedziałku do piątku, 
  • Każdemu dziecku z opracowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, IPET i zapewniamy zindywidualizowany tok zajęć edukacyjno-terapeutyczny w grupie oraz zajęcia indywidualne.
  • Pracujemy w małych grupach 
  • Realizujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe i indywidualne dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością inktelektualna. 
  • Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogów, tyflopedagogów, rehabilitant, psycholog, muzykoterapeuta oraz pielęgniarka.
  • Dokumentacja jaka jest potrzebna do przyjęcia dziecka to: Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego wpomagania rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu