Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności SPWR

SPWR: SPWR GRUPA DZIENNA NABÓR [07. 03. 2018]

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019

 

SPWR: PROJEKT PFRON REKRUTACJA LOGOPEDZI [22. 05. 2017]

Szanowni Państwo !

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza do współpracy 

logopedów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON„Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” na podstawie umowy nrZZO/000105/12/D z dnia 11maja 2017 roku.

SPWR: DZIEŃ MATKI WARSZTATY [08. 05. 2017]

 

Zapraszamy na: Warsztaty pielęgnacyjne z okazji Dnia Matki

SPWR: Dzień Otwarty [30. 03. 2017]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 

zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY

24 kwietnia 2017 roku

w godzinach od 9:00 do 15:00

w budynku przy ul. Św. Piotra 9

w Chorzowie

(wejście od strony parkingu)

SPWR: PROJEKT KATOWICE [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Katowice   zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” podstawie umowy nr PS-III.526.32.2017 z dnia  6 lutego 2017 roku

SPWR: PROJEKT RUDA ŚLĄSKA [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Ruda Śląska zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem:                   „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” na podstawie umowy nr UM/277/EZ/55/DOT-W/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku. 

SPWR: PROJEKT BIELSKO - BIAŁA [21. 03. 2017]

Informujemy iż  Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji   realizuje we współpracy  z Miastem Bielsko-Biała zadanie publiczne w obszarze polityki  społecznej nt.: „PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWALIDACYJNYCH DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO LAT 8” na podstawie umowy nr SO-VI.524.40.2017z dnia z 1 marca 2017 roku pod tytułem: „ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

SPWR: PROJEKT RYBNIK [28. 02. 2017]

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Rybnik zadanie publiczne w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężonąniepełnosprawnością z terenu Rybnika” podstawie umowy nr PS.526.25.2017 z dnia z dnia 7 lutego 2017 roku

SPWR: Przedstawienie na 25-lecie Fundacji [14. 10. 2016]

Zapraszamy na przedstawienie z okazji 25-lecia Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. 

 

Spektakl został przygotowany przez pracowników, naszych podopiecznych oraz ich rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy.

SPWR: Co słychać u dzieci w grupie dziennej SPWR [31. 03. 2016]

 

Galeria przedstawiająca nasze dzieciaki w grupie dziennej SPWR podczas zajęć. Zapraszamy do oglądania.

 

Strona 1 z 2 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu