Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Historia budowy Ośrodka

 

HISTORIA BUDOWY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO w ZIEMIĘCICACH


1994

• Podjecie inicjatywy budowy Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach, gmina Zbrosławice . W pierwotnych planach Fundacji na terenie ośrodka miał powstać Warsztat Terapii Zajęciowej z możliwością zamieszkania dla uczestników . Po kilku latach prowadzenia wczesnej interwencji uznaliśmy , iż w pierwszej kolejności istnieje konieczność realizacji potrzeb w zakresie kształcenia specjalnego na poziomie wychowania przedszkolnego oraz edukacji szkoły podstawowej i gimnazjum

 

1995

• Zawarcie umowy z Blindeninstitutsstiftung Würzburg (Fundacja Instytutu Niewidomych) dotycząca wsparcia merytorycznego i finansowego dla Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym

• Zakup działki pod budowę Ośrodka dzięki środkom finansowym z niemieckiej organizacji charytatywnej Christoffel –Blindenmission /CBM/

 

1997
• Poparcie budowy Ośrodka przez polskie i niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

 

2008
• Złożenie projektu budowy ośrodka do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

2011
• Powołanie Honorowego Komitetu Budowy Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach

 

2014
• Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim
• Rozpoczęcie budowy

 

2015/2016
• Zakończenie oficjalne budowy Ośrodka
• Wyposażenie Ośrodka w specjalistyczny sprzęt i pomoce edukacyjne

 

2016
• Rejestr Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ziemięcicach /Powiat Tarnogórski oraz gmina Zbrosławice/
• Rekrutacja dzieci do SOSW- przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Internatu
• Na terenie ośrodka prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja dzieci z terenu województwa oraz szkolenie kadry dla przyszłych pracowników ośrodka finansowane ze środków PFRON

 

Koszty budowy i wyposażenia ośrodka w wysokości ok. 16 mln zł zostały pokryte w 85% ze środków europejskich oraz w 15 % z własnych środków REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM i pozyskanych z PFRON.

 

 

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu