Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

PFRON: PFRON ZREALIZOWANE PROJEKTY [08. 12. 2020]

Informujemy, że w okresie 01.09.2020-30.11.2020 realizowaliśmy dwa projekty grantowe „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na podstawie umowy o powierzenie grantu nr UEB/000038/12/D z dnia 17 listopada 2020 roku oraz umowy o powierzenie grantu nr UEB/000029/12/D z dnia 24 listopada 2020 roku. Projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach umowy nr UEB/000038/12/D  otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 15.876,00 zł, natomiast w ramach umowy nr UEB/000029/12/D otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości19.656,00 zł. W/w środki zostały przeznaczonena pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Fundacja w ramach zadań zleconych realizuje dwa projektu współfinansowane ze środków PFRON tj. :

1. projekt "JEDEN MAŁY KROK - WIELE MAŁYCH KROKÓW..." - KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECI ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU DO LAT 24 Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. na podstawie umowy nr ZZO/000179/12/D z dnia 19 grudnia 2019

 

2. projekt "SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ " - KOMPLEKSOWA REHABILITACJA DZIECI NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZĄCYCH, ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WIEKU DO LAT 16 Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.na podstawie umowy nr ZZO/000195/12/D z dnia 1 czerwca 2020 roku

Wracaj
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu