Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Terapia rodzin

ROK 1997
• Warsztaty Integracyjne
• Komunikacja
• Czynności życia codziennego


ROK 1998
• Orientacja przestrzenna
• Interakacja i komunikacja rodzice- dzieci
• Program Rehabilitacji Harley
• Warszaty integracyjne z komunikacji
• Sherborne
• Inegracja sensomotoryczna


ROK 1999
• Pedagogika lecznicza – Chorzów
• Muzykoterapia i Sherborne – Chorzów


ROK 2000
• Hipoterapia – Chorzów
• Orientacja przestrzenna – Zawiercie, Chorzów
• Kulig – Chorzów
• Integracja Sensomotoryczna – Chorzów
• Usprawnianie logopedyczne – Bielsko
• Widzenie funkcjonalne – Chorzów
• Dzień Dziecka
• Mikołaj


Rok 2001
•Czynności codzienne –Chorzów
• Integracja sensomotoryczna – Bielsko
• Muzykoterapia – Zawiercie, Chorzów
• Hipoterapia - Chorzów
• Czynności codzienne – Chorzów
• Shernborne – Częstochowa, Zawiercie, Chorzów
• Logopedyczne usprawnianie – Zawiercie
• Orientacja przestrzenna – Chorzów, Bielsko
• Dzień Dziecka
• Mikołaj


ROK 2002
• Usprawnianie logopedyczne – Zawiercie
• Nauka orientacji przestrzennej – Chorzów, Częstochowa
• Integracja sensomotoryczna z El. Zabawy – Zawiercie, Bielsko, Częstochowa, Chorzów
• Sherborne i El. Zabaw ruchowych z muzyką Klanzy – Chorzów, Bielsko, Częstochowa
• Widzenie funkcjonalne – Bielsko
• Dotyk i jego rola w procesie symulacji dzieci głuchoniewidomych - Bielsko
• Specyfika terapii dziecka niewidomego – Bielsko, Chorzów


Rok 2003
• Warsztaty integracyjne – Chorzów, Częstochowa, Zawiercie, Bielsko, Rybnik
• Widzenie funkcjonalne – Rybnik
• Pomoce i sprzęt do terapii widzenia – Rybnik
• Wprowadzenie do nauki brailla – Chorzów
• Usprawnianie logopedyczne – Rybnik
• Nauka orientacji przestrzennej – Rybnik
• Stymulacja taktylna ciała –Rybnik
• Usprawnianie czynności dnia codziennego – Rybnik
• Weronika Sherborne – Rybnik
• Rozwój zabawy dziecka z problemem wzrokowym- Bielsko
• Znaczenie dotyku dziecka z problemem wzrokowym ze sprzężoną niepełnosprawnością – Bielsko


ROK 2004
• Hipoterapia – Chorzów
• Widzenie funkcjonalne – Częstochowa
• Jak poznaje świat dziecko z problemem wzrokowym – Bielsko
• Czynności przygotowujące narządy artykulacyjne do mowy – Zawiercie
• Sprzęt, metody i pomoce do terapii widzenia – Rybnik
• Korowe pola czynnościowe – Chorzów
• Stymulacja czuciowa z masażem Shantall’a – Zawiercie
• Wprowadzenie do NDT-Bobath – Częstochowa
• Uczymy dziecko samodzielności – Bielsko
• Spotkanie integracyjne dla rodzin – Zawiercie, Rybnik


ROK 2005
• Dotyk i komunikacja – Rybnik
• System oregoński – diagnoza umiejętności rozwojowych i wyznaczanie programów terapii – Bielsko, Zawiercie
• Sherborne – Częstochowa
• Czynności codzienne – Częstochowa, Bielsko, Zawiercie
• Pedagogika zabawy – Chorzów
• Organizacja otoczenia i wykonywanie pomocy wzrokowych – Rybnik
• Prezentacja sprzętu – Rybnik
• Integracja sensomotoryczna – Bielsko, Chorzów, Rybnik
• Widzenie funkcjonalne – Bielsko
• Bal karnawałowy w Rybniku, styczeń 2005 rok


• „Mikołajki w Świecie Bajki” w Chorzowie, grudzień 2005


ROK 2006
• Metoda Weroniki Sherborne – Rybnik, Bielsko
• System Oregoński, diagnoza umiejętności i wyznaczanie programu terapii – Chorzów
• Wprowadzenie do metody NDT – Bobath – Częstochowa
• Widzenie funkcjonalne – Częstochowa
• Hipoterapia, jako metoda terapeutyczna wspomagająca rozwój dziecka – Chorzowie
• Terapia metodą Felice Affolter – Chorzów, Częstochowa, Rybnik
• Pomoce do terapii widzenia do wykonania w domu – Bielsko
• Propozycje zabaw dla dziecka niewidomego – Chorzów
• Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego – Bielsko
• Stymulacja czuciowa – Zawiercie

• Mikołaj , 2006 rok

• Warsztaty z muzykoterapii Chorzów 2007 rok

• Widzenie funkcjonalne – Rybnik, Częstochowa
• Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków z instytucji PFRON, MOPS, NFZ – Zawiercie
• Przystosowanie otoczenia domowego do potrzeb wzrokowych dziecka słabo widzącego – Chorzów
• Usprawnianie czynności karmienia – Bielsko, Zawiercie
• Orientacja przestrzenna – Czerwionka – Leszczyny
• Zaburzenia zachowania u dzieci – Częstochowa

• Dzień Dziecka 2007 rok
• Mikołajki, 2007

• Warsztaty z Integracji Sensomotorycznej, Bielsko – Biała, Czerwionka 2008 rok

• Warsztaty „Stymulacja ssania, żucia, połykania” – Rybnik, Chorzów, Częstochowa
• Warsztaty z muzykoterapii „Podróż bez biletu” – Zawiercie, Czerwionka – Leszczyny
• Warsztaty „Komunikacja pozawerbalna” – Rybnik
• Warsztaty „Widzenie funkcjonalne” – Zawiercie
• „Nauka samodzielności dzieci niepełnosprawnych” – Bielsko
• Wprowadzenie do metody NDT – Bobath – Częstochowa, Bielsko
• Elementy terapii tańcem – Bielsko, Częstochowa
• Ruch rozwijający Weroniki Sherborne – Chorzów, Zawiercie
• „Organizacja otoczenia dziecka pod kątem wzrokowym” – Rybnik
• Arteterapia w rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością – Bielsko
• Masaż Shantall’a i stymulacja dotykowa – Rybnik, Zawiercie
• Hipoterapia, jako metoda terapeutyczna wspomagająca rozwój dziecka - Chorzowie

• Dzień Dziecka 2008

• Spotkanie Integracyjne dla rodziców w Chorzowie, listopad 2008

• Warsztaty „Wprowadzenie do metody NDT-Bobath” – Bielsko – Biała, listopad 2008

• Mikołaj 2008
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu