Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Współpraca w 2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja zadań:
„ Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ”

„ Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego „ na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 25 sierpnia 2014 roku do umowy nr ZZO/000007/12/D z dnia 26 kwietnia 2012 roku

" Pozytywnie w przyszłość - punkty konsultacyjne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością " na podstawie umowy nr ZZO/000040/12/D z dnia 14 marca 2014 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski

www.nfz-katowice.pl

Dofinansowanie działalności Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Leczenie i Rehabilitacja”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu:

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Aneksu nr 2/2014 z dnia 10 marca 2014 roku do umowy nr 1/WTZ/03 z dnia 11 stycznia 2003 roku

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

www.zawiercie.powiat.pl

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu na podstawie umowy nr 0024/14 z dnia 4 kwietnia 2014 roku


Urząd Miasta Katowice

www.katowice.eu

Realizacja zadania: „Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Katowice na podstawie umowy nr PS.III.526.32.2014 z dnia 3 lutego 2014 roku

Urząd Gminy w Zbrosławicach

www.zbroslawice.pl

Realizacja zadania: „ Kompleksowa rehabilitacja dziecka słabowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat z terenu Gminy Zbrosławice ” dofinansowana ze środków Urzędu Gminy Zbrosławice na podstawie umowy nr 24/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku

 

Urząd Miasta Bytom

www.bytom.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci słabowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Bytom ” dofinansowana ze środków Gminy Bytom na podstawie umowy nr KZE.526.43.2.2014 z dnia 1 lipca 2014 roku

 

Urząd Miasta Cieszyn

www.cieszyn.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci słabowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Cieszyn ” dofinansowana ze środków Gminy Cieszyn na podstawie umowy nr 032.551.2014.MOPS z dnia 7 lipca 2014 roku

 

Urząd Miasta Częstochowa

www.czestochowa.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci słabowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy” dofinansowana ze środków Gminy Miasta Częstochowy na podstawie umowy nr CRU/1638/2014 z dnia 13 maja 2014 roku

 

Urząd Miasta Mikołowa

www.mikolow.eu

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci słabowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu gminy Mikołów” dofinansowana ze środków Gminy Mikołów na podstawie umowy nr 244/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

 

Urząd Miasta Rybnik

www.rybnik.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodzin dzieci słabowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z Rybnika ” dofinansowana ze środków Miasta Rybnik na podstawie umowy nr PS.526.187.2014 z dnia 24 lipca 2014 roku

 

Urząd Miejski Sosnowiec

www.sosnowiec.pl

Realizacja zadania: „Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz ich rodziny z terenu Miasta Sosnowiec ” dofinansowana ze środków Gminy Sosnowiec na podstawie umowy nr WZO/PrZ/6/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku

 

Urząd Miejski w Toszku

www.toszek.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodziny dziecka słabowidzącego w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gminy Toszek” dofinansowana ze środków Gminy Toszek na podstawie umowy nr OSO.524.51.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

www.wodzislaw-slaski.pl

Realizacja zadania: „ Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz ich rodziny z terenu Miasta Wodzisław Śląski ” dofinansowana ze środków Miasta Wodzisław Śląski na podstawie umowy nr BZK.524.00022.2014 z dnia 4 lipca 2014 roku

Urząd Miasta Zabrze www.um.zabrze.pl

Realizacja zadania: „Warsztaty integracyjno-szkoleniowe dla rodziny dziecka słabowidzącego w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Miasta Zabrze” dofinansowana ze środków Miasta Zabrze na podstawie umowy nr CRU/1720/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

 

Urząd Miasta Żory

www.zory.pl

Realizacja zadania: „ Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz ich rodziny z terenu miasta Żory ” dofinansowana ze środków Miasta Żory na podstawie umowy nr BRM.526.1.43.2013 z dnia 30 lipca 2014 roku

 


 

Starostwo powiatowe w Rybniku

www.starostwo.rybnik.pl

Realizacja zadań: „Impreza integracyjno – rekreacyjna dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością – Dzień Dziecka-Podróż w czasie” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 1/2014 z dnia 6 maja 2014 roku.

„Impreza integracyjno – rekreacyjna dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością – Powitanie Świętego Mikołaja” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.

 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku

www.pomocspoleczna.rybnik.pl

Realizacja zadań: „Dzień Dziecka-Podróż w czasie” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 8461.2.3.2014 z dnia 27 maja 2014 roku.

„Powitanie Świętego Mikołaja” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 8461.1.3.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku.

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

www.pcpr.bedzin.pl

Realizacja zadań: Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka ” Spotkanie ze zwierzętami ” dla dzieci niepełnosprawnych terenu Będzina dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 10/SKR/2014 z dnia 29 maja 2014 roku.

Zorganizowanie obchodów dnia św. Mikołaja „ Zimowa Podróż ” dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Będzina dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 17/SKR/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku.

 


Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Zawierciu

www.pcpr.zawiercie.powiat.pl

Realizacja zadań:
”Spotkanie ze zwierzętami” - impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka. „Zimowa Podróż” – impreza rekreacyjna obchody dnia Św. Mikołaja dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 3/SKRT/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

 


Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Myszkowie

www.myszkow.pcpr.pl

Realizacja zadań:
Impreza integracyjno-rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka ” Spotkanie ze zwierzętami ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr Np.6251.3.2013 z dnia 16 maja 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna z okazji Św. Mikołaja „ Zimowa Podróż ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr Np.6251.2.2013 z dnia 16 maja 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

www.mops.com.pl

Realizacja zadań:
”Spotkanie ze zwierzętami” - obchody Dnia Dziecka. Organizacja imprezy integracyjno-rekreacyjnej dla 2 dzieci niepełnosprawnych z Dąbrowy Górniczej wraz z niezbędnymi opiekunami dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr DdRS-6105-SKR-10/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

„Zimowa Podróż” – obchody dnia Św. Mikołaja. Organizacja imprezy integracyjno-rekreacyjnej dla 2 dzieci niepełnosprawnych z Dąbrowy Górniczej wraz z niezbędnymi opiekunami dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr DdRS-6105-SKR-9/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

bip.pcpr.klobuck.pl

Realizacja zadań:
Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Dzień Dziecka 2014 ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr C-SI.705.2.2014 z dnia 16 maja 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ W poszukiwaniu chaty św. Mikołaja 2014 ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr C-SI.705.3.2014 z dnia 16 maja 2014 roku.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

www.czestochowa.powiat.pl/pcpr

Realizacja zadań:
Impreza z okazji Dnia Dziecka dla 3 dzieci niepełnosprawnych i 3 opiekunów terenu powiatu częstochowskiego dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZN.8219.2.10.2013 z dnia 30 kwietnia 2014 roku.

Impreza mikołajkowa 2014 dla 3 dzieci niepełnosprawnych i 3 opiekunów terenu powiatu częstochowskiego dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZN.8219.2.9.2013 z dnia 17 listopada 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Realizacja zadań:
Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka dla 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Częstochowie i 7 opiekunów dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 11/S/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

Impreza rekreacyjna z okazji Mikołajek dla 7 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Częstochowie i 7 opiekunów dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 12/S/2014 z dnia 15 maja 2014 roku.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

Realizacja zadań:
Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Morskie Opowieści”.
Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Czekamy na św. Mikołaja”
dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 3/SKTR-RFPN/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

www.mops.bip.wizja.net

Realizacja zadań:
„ Dzień Dziecka-morskie opowieści ” dla 8 osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej oraz 8 opiekunów dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr MOPS.DRS.401.SKRT.8.2014 z dnia 28 maja 2014 roku.

„ Czekamy na Św. Mikołaj ” dla 8 osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej oraz 8 opiekunów dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr MOPS.DRS.499.SKRT.21.2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

www.mopr.bytom.pl/

Realizacja zadań:
„ Festyn Rodzinny z Okazji Dnia Dziecka” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 6.S.2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Przyjaciele św. Mikołaj ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 15.S.2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

opsgliwice.pl

Realizacja zadań:
„ Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji w Chorzowie przy ul. Św. Piotra 9 ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr SKRiT 56/14 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Przyjaciele Św. Mikołaj ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr SKRiT 120/14 z dnia 6 października 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

www.mops.rsl.pl

Realizacja zadań:
„Festyn Rodzinny” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr D.DOOSN.4320.4.53.14 z dnia 15 maja 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Przyjaciele Św. Mikołaj ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr D.DOOSN.4320.21.188.14 z dnia 28 listopada 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

www.mops.katowice.pl

Realizacja zadań:
„ Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr SON.4/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Przyjaciele Św. Mikołaj ” dla mieszkańców Katowic dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr SON.14/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku.

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ops.bip.chorzow.eu

Realizacja zadań:
„ Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 124/VI/2014 z dnia 12 maja 2014 roku.

Impreza integracyjno-rekreacyjna „ Przyjaciele Św. Mikołaj ” dla mieszkańców Katowic dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr 234/VI/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach

www.mops.myslowice.bip.info.pl

Realizacja zadań:
Realizacja zadania: „ Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr SON.5040.SKRT-8-1 / 14 z dnia 12 maja 2014 roku.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

www.mops.siemianowice.pl

Realizacja zadań:
„ Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka ” dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ON.SKRT/5141/6/14 z dnia 2 czerwca 2014 roku.

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu