Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Współpraca w 2015

Urząd Miasta Chorzów

www.chorzow.eu

Realizacja zadań: „Dofinansowanie działalności Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji”

„Rehabilitacja w formie hipoterapii dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem z terenu Miasta Chorzowa” dofinansowana ze środków Miasta Chorzów na podstawie umowy nr 463.2015 z dnia 19 marca 2015 roku.

„Aktywni Seniorzy – aktywizacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących z terenu Miasta Chorzowa” dofinansowana ze środków Miasta Chorzów na podstawie umowy nr 464.2015 z dnia 19 marca 2015 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Realizacja zadań:
„ Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ”

„ Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku do lat 7 ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego „ na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 25 sierpnia 2014 roku do umowy nr ZZO/000007/12/D z dnia 26 kwietnia 2012 roku

" Pozytywnie w przyszłość - punkty konsultacyjne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością " na podstawie umowy nr ZZO/000040/12/D z dnia 14 marca 2014 roku

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski

www.nfz-katowice.pl

Dofinansowanie działalności Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „Leczenie i Rehabilitacja”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu:

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Aneksu nr 1/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku do umowy nr 1/WTZ/03 z dnia 11 stycznia 2003 roku

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

www.zawiercie.powiat.pl

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawierciu na podstawie umowy nr 0025 /15 z dnia 11 marca 2015 roku


Urząd Miasta Katowice

www.katowice.eu

Realizacja zadania:
„Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Katowice na podstawie Aneksu nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku do umowy nr PS.III.526.32.2014 z dnia 3 lutego 2014 roku

Urząd Gminy w Zbrosławicach

www.zbroslawice.pl

Realizacja zadania:
„Kompleksowa rehabilitacja dziecka słabowidzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 8 lat z terenu Gminy Zbrosławice” dofinansowana ze środków Urzędu Gminy Zbrosławice na podstawie umowy nr 39/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku

Ruda Śląska – portal miejski
Ruda Śląska – portal miejski

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej

rudaslaska.com.pl

Realizacja zadań:
„Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci” dofinansowana ze środków Miasta Ruda Śląska na podstawie umowy nr UM/113/EZ/17/DOT-W/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku

Urząd Miejski Gliwice

www.um.gliwice.pl

Realizacja zadań:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic” dofinansowana ze środków Miasta Gliwice na podstawie umowy nr ZD.8411.8-3.2015 CRU:708/15 z dnia 24 lutego 2015 roku

Urząd Miasta w Bielsku-Białej

www.um.bielsko.pl

Realizacja zadań:
„Prowadzenie działań rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością do lat 8” dofinansowana ze środków Miasta Bielsko-Biała na podstawie umowy nr SO-VI.524.55.2015 z dnia 2 marca 2015 roku

Urząd Miasta Częstochowa

www.czestochowa.pl

Realizacja zadania: „Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu miasta Częstochowy” dofinansowana ze środków Gminy Miasta Częstochowy na podstawie umowy nr CRU/908/2015 z dnia 9 marca 2015 roku

Urząd Miejski Sosnowiec

www.sosnowiec.pl

Realizacja zadania: „Kompleksowa rehabilitacja mieszkańców Sosnowca w środowisku domowym i stacjonarnym dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 8 lat” dofinansowana ze środków Gminy Sosnowiec na podstawie umowy nr WWO.524.6.6/1/2015 z dnia 9 marca 2015 roku

Urząd Miasta Rybnik

www.rybnik.pl

Realizacja zadania: „Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika ” dofinansowana ze środków Miasta Rybnik na podstawie umowy nr PS.526.43.2015 z dnia 24 marca 2015 roku

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu